Osta liput tästä

Tietosuojaseloste

1a Rekisterinpitäjä
Nimi: Muumitapahtumat Oy
Osoite: Kaivokatu 5, 21100 Naantali

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Mira Aunio 
Osoite: Kaivokatu 5, 21100 Naantali
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite):
044 743 8190
Mira.aunio@muumimaailma.fi

3 Rekisterin nimi
Markkinointirekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5 Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia henkilön yksilöintitietoja:

• Nimi
• Matka- ja/tai muu puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Osoitetiedot
• Laskutustiedot
• Organisaatio ja asema
• Organisaation osoitetiedot
• Yhteysloki

Näiden lisäksi rekisteri voi pitää sisällään tietoja asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta sekä laskuttamisesta.

6 Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan nettisivujen opt-in toimintojen kautta saatavista asiakastiedoista sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Tietoja on kertynyt myös oman toiminnan kautta.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet
A Manuaalinen aineisto:
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot:
Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Osta liput tästä