Mobiilisovelluksen käyttöehdot

1. Yleistä

Muumimaailma-sovelluksen (jäljempänä ”Sovellus”) omistaa ja tarjoaa käyttöön Muumimaailma Oy (jäljempänä ”Muumimaailma”), y-tunnus 0925595-8, osoite: Muumimaailma Oy, Kaivokatu 5, 21100 Naantali, Suomi Finland.

Sovelluksen kautta asiakas (jäljempänä ”Asiakas”) voi tutustua ja ostaa Muumimaailman tuotteita ja palveluita (jäljempänä ”Tuotteet”) näiden käyttöehtojen mukaisesti.

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Sovellukseen ja siinä esitettyyn sisältöön.  Käyttämällä Sovellusta Asiakas hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan sekä niitä että Sovelluksessa erikseen annettavia ohjeita.

Käyttöehdot ovat Asiakkaan saatavilla Sovelluksessa. Suosittelemme, että Asiakas tallentaa tai tulostaa käyttöehdot myöhempää käyttöä varten.

Sovellukseen liittyvät ehdot ovat saatavilla suomen ja englannin kielellä.

2. Muumimaailma-sovellus

Sovellus on Muumimaailman asiakkailleen suuntaama mobiilipalvelu. Sovellusta on mahdollista käyttää joko perustasona ilman rekisteröitymistä tai vaihtoehtoisesti rekisteröityneenä käyttäjänä niin kutsuttuna Muumimaailman Perhetuttuna (jäljempänä ”Perhetuttu”).

Perustaso eli rekisteröitymättömät käyttäjät. Sovelluksen lataaminen ja käyttöönotto eivät edellytä Asiakkaalta rekisteröitymistä. Perustasolla Asiakas saa Sovelluksen kautta tietoa Muumimaailman tuotteista, toimipaikoista sekä palveluista. Rekisteröimättömät käyttäjät eivät voi tehdä tilauksia Sovelluksella tai käyttää sovelluksen tarjoamia etuja.

Perhetutut eli rekisteröityneet, kirjautuneet käyttäjät. Rekisteröityminen Sovellukseen edellyttää liittymistä Muumimaailman Perhetutuksi. Perhetuttuna Asiakas saa käyttöönsä kulloinkin voimassa olevat edut, sekä mahdollistaa tilausten ja ostosten tekemisen sovelluksessa.

Sovellus itsessään toimii sähköisenä kanta-asiakaskorttina, joka Asiakkaan tulee esittää asiointinsa yhteydessä Muumimaailmassa.  Perhetutuilla on mahdollisuus tehdä Sovelluksen kautta tilauksia määrätyissä Muumimaailman myyntipisteissä ja noutaa tilauksensa valitsemanaan ajankohtana. Sovelluksen kautta Asiakas saa mm. tietoja kulloinkin voimassa olevista eduista ja tarjouksista, tietoja päivän ohjelmistosta, tietoa omista voimassa olevista pääsylipuista ja muista ostoksista sekä käyttää muuta tarjolla olevaa digitaalista sisältöä.

Täydet Muumimaailman Perhetuttu ohjelman ehdot löytyvät Muumimaailman verkkosivuilta osoitteesta www.muumimaailma.fi.

Sovelluksen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että hänellä on käytössä viimeisin sovellusversio.

3. Tuotevalikoima ja hinnasto

Sovelluksessa esitetty tuotevalikoima ei sisällä kaikkia Muumimaailman tuotteita ja tuotevalikoima on rajoitettu myös Muumimaailman aukioloaikojen mukaisesti. Kaikki esitetyt hinnat sisältävät voimassaolevan arvonlisäveron ja muut soveltuvat verot ja maksut.

4. Tilaaminen

4.1 Tilaus

Perhetuttu voi koota ja maksaa Sovelluksessa tilauksen, jolloin tilaus on suoraan noudettavissa noutopisteeltä valitussa myyntipisteessä. Tilaus edellyttää tilauksen maksamista ennen tilauksen noutoa. Tilausta ei ole mahdollista tehdä kaikkiin Muumimaailman toimipisteisiin. Sovellus ilmoittaa ne toimipisteet, joissa tilaus on mahdollinen. Tilauksen tilausajankohdalla tarkoitetaan jäljempänä hetkeä, jolloin Asiakas vahvistaa ja maksaa tilauksen Sovelluksessa.

Sovelluksessa tehty tilaus sitoo Asiakasta.

Valmistamista vaativan tilauksen valmistaminen aloitetaan toimipisteessä niin pian kuin mahdollista.

Asiakas pystyy seuraamaan Sovelluksessa, milloin tilaus on noudettavissa. Valmiista tilauksesta toimitetaan asiakkaalle tieto Sovelluksen ilmoituksena, mikäli Asiakas on ottanut Sovelluksen ilmoitukset käyttöön Sovelluksen asetuksista.

Tilausten, jotka eivät vaadi valmistamista kuten esimerkiksi onnenpelit, poskimaalaus ja muut samantapaiset palvelutuotteet, ovat noudettavissa heti kun tilauksesta on saapunut vahvistus Asiakkaan Sovellukseen.

Muumimaailma pyrkii valmistamaan asiakkaan tilauksen valmiiksi mahdollisimman nopeasti. Asiakas ymmärtää, että kiireellisinä aikoina tilauksen valmistamisessa saattaa kestää ennakoitua kauemmin, eikä tilaus ole välttämättä noudettavissa välittömästi. Asiakas ei ole oikeutettu korvauksiin myöhästyneen tilauksen perusteella, ellei pakottavassa lainsäädännössä määrätä toisin.

4.2 Ennakkotilauksen maksaminen

Asiakas voi maksaa tilauksen Nets A/S tarjoamalla maksutavalla. Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Nets A/S.

Hyväksymällä nämä ehdot Asiakas hyväksyy samalla Nets A/S käyttöehdot

https://www.nets.eu/fi/payments/customerservice/acquiring/terms-and-conditions-for-acquiring/.

4.3 Tilauksen peruuttaminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta tilauksen peruuttamiseen. Sovellettavan lain mukaisesti etämyynnissä sovellettavaa peruutusoikeutta ei ole elintarvikkeiden ja muiden päivittäistavaroiden yksittäisissä toimituksissa.

4.4 Tilauksen myöhästynyt nouto

Tilaus pyritään valmistamaan mahdollisimman pian. Asiakas pystyy seuraamaan Sovelluksessa, milloin tilaus on noudettavissa. Asiakas saa Sovelluksen ilmoituksen, kun tilaus on noudettavissa, mikäli Asiakas on ottanut Sovelluksen ilmoitukset käyttöön Sovelluksen asetuksista. Tilausta säilytetään toimipisteessä 25 minuuttia siitä hetkestä, kun tilaus on noudettavissa, kuitenkin enintään myyntipisteen sulkemisajankohtaan saakka. Jos Asiakas ei tämän ajan kuluessa nouda tilaustaan, tilaus hävitetään. Asiakas ei ole oikeutettu hyvitykseen myöhästyneen noudon perusteella. Tuoteturvallisuuden varmistamiseksi tuotteita ei voida luovuttaa noutoajan päätyttyä.

4.5 Tuotereklamaatiot

Tuotteita koskevat reklamaatiot tulee tehdä joko suoraan asianomaisessa myyntipisteessä tai sovelluksen palaute osion kautta. Asiakas voi vedota sovellettavan lain mukaisiin oikeussuojakeinoihinsa.

5. Immateriaalioikeudet ja käyttöoikeus Sovellukseen

Sovellus ja sen sisältö, mukaan lukien mm. tavaramerkit, toiminimet, tuotetiedot ja kuvat, ovat Muumimaailman ja/tai sen yhteistyökumppanien omaisuutta, jota suojaavat mm. tekijänoikeuslaki sekä kansainväliset immateriaalioikeussopimukset. Kaikki oikeudet Sovellukseen ja sen sisältöön pidätetään.

Sovelluksen käyttö on sallittu vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Materiaalia saa katsella, selata ja tallentaa päätelaitteelle sekä tulostaa siitä osia henkilökohtaista käyttöä varten. Sovelluksessa esitetyn aineiston kopiointi, muu tallentaminen, lainaaminen, edelleenvälittäminen ja muu hyödyntäminen edes osittain ilman Muumimaailman etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta on kielletty. Asiakas ei saa käyttää Sovellusta näiden ehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti.

6. Muumimaailman vastuu

Sovellus sisältöineen tarjotaan asiakkaalle ”sellaisena kuin se on”. Muumimaailma ei vastaa Sovelluksessa välitettävän sisällön virheistä, puutteista tai muista vioista. Muumimaailma ei takaa Sovelluksen saatavuutta eikä sen keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa.  Muumimaailma ei vastaa mistään kuluista, menetyksistä tai muista mahdollisista vahingoista, jotka saattavat aiheutua tämän Sovelluksen käyttämisestä tai Sovelluksessa annetusta informaatiosta, jollei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

7. Kolmansien osapuolien palvelut

Sovellus voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivustoille. Muumimaailma ei vastaa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen toiminnasta, sisällöstä tai muista ominaisuuksista. Näille sivuille siirtyessään Asiakkaan tulee hyväksyä näiden sivujen mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista.

8. Henkilötietojen käsittely

Muumimaailma käsittelee ja kerää rekisteröityneiden käyttäjien henkilötietoja palvelujen toteuttamiseksi sekä asiakassuhteiden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

Tarkempi tietosuojaseloste Muumimaailman asiakasrekisteristä löytyy Muumimaailman verkkosivuilta osoitteesta: https://www.muumimaailma.fi/yritysinfo/tietosuojaseloste

Tässä on kuvattu lyhyesti sovellukseen liittyviä henkilötietojen käsittelyyn liittyviä periaatteita ja käytäntöjä.

8.1. Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Mobiilisovellus

Rekisterissä käsitellään Muumimaailma-mobiilisovelluksen käyttäjän nimi- ja yhteystietoja yhdistettynä laitteen yksilölliseen tunnisteeseen. Henkilötietojen kerääminen perustuu rekisteröidyn omatoimiseen tietojen antamiseen sekä tietojen keräämiseen rekisteröidyn suostumuksella.

Osa tiedoista edelleen lähetetään Muumimaailman sähköpostimarkkinointi sekä kassajärjestelmään. Tällaisia käsiteltäviä henkilötietoja ovat:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Markkinointilupa
 • Tilaustiedot
  • Tilatut tuotteet ja palvelut
  • Tilauspäivä

Muita kerättäviä tietoja:

 • Maksutapatiedot(Nets A/S)(vapaaehtoinen)
 • Sijaintitiedot(vapaaehtoinen)

Sijaintitietoja ja maksutapatietoja ei automaattisesti viedä mobiilisovelluksen hallintajärjestelmän ulkopuolelle. Sijaintitietoja kerätään ainoastaan mobiilisoveluksen ollessa päällä.

Taikaranneke-järjestelmä

Ns. RFID-perusteisia tietoja käytetään asiakkaan rekisteröidessä RFID-sirulla varustetun tunnisteen, jota käytetään puistossa olevien toimintojen käyttämiseen. Näitä toimintoja voivat olla erilaiset tehoste-efektit, infotaulut ja muut yksilöitävää sisältöä tarjoavat toiminnot. Tällöin asiakkaasta tallennetaan lisäksi seuraavaa tietoa:

 • RFID-tunniste
 • Nimi
 • Syntymäaika
 • Kaupunki
 • Lempihahmo
 • Lempiväri

Rekisteröitymättömien käyttäjien henkilötietoja ei kerätä.

9. Muut ehdot

Muumimaailma saattaa muuttaa, päivittää, peruuttaa tai poistaa Sovelluksen, Sovelluksen sisältöä tai osia niistä harkintansa mukaan. Tämä sisältää myös lisäykset näihin käyttöehtoihin. Olennaisista sopimusmuutoksista ilmoitetaan kuitenkin asiakkaille kohtuullisessa ajassa etukäteen ennen muutosta joko Sovelluksessa tai sähköpostitse Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Asiakkaan tulee hyväksyä käyttöehtojen muutokset Sovelluksen käytön jatkamiseksi.

Asiakkaan tulee käyttää Sovellusta sen sovelluskaupan käyttöehtojen mukaisesti, josta Asiakas on hankkinut Sovelluksen.

Sovellus on Asiakkaan käytössä ilman erillistä kirjautumista aina siihen saakka, kunnes Asiakas poistaa Sovelluksen laitteestaan. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta, käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesta säilyttämisestä sekä puhelimensa/laitteensa asianmukaisen tietoturvan järjestämisestä. Asiakas vastaa kaikesta tunnuksillaan tapahtuvasta asioinnista Sovelluksessa.

Palvelun käyttämiseen, Sovelluksessa tehtäviin ostoihin ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.  Jos asiakkaalla on kotipaikka EU-maassa, kyseisen maan pakottavan kuluttajansuojalainsäädännön määräykset ovat kuitenkin ensisijaisia näihin sääntöihin nähden.

Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan asiakkaan kotipaikan toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Asiakas voi saattaa riidan käsiteltäväksi myös Muumimaailman kotipaikan toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Lisäksi asiakas voi saattaa riidan asuinmaansa kuluttajariitafoorumin käsiteltäväksi. Alla tiedot paikallisista foorumeista:

Suomi: Kuluttajariitalautakunta, PL 306, 00531 Helsinki, Suomi, www.kuluttajariita.fi

Asiakas voi saattaa Muumimaailma-sovelluksen kautta tehtyjä ostoja koskevan riidan ratkaistavaksi Euroopan komission verkkovälitteiselle riidanratkaisufoorumille (Online Dispute Resolution Platform, http://ec.europa.eu/odr).

10. Yhteystiedot

Jos sinulla on Sovellusta koskevia kysymyksiä, ota yhteyttä Muumimaailma asiakaspalveluun:

Muumimaailma Oy
0925595-8
Kaivokatu 5
21100 Naantali
Suomi – Finland
info@muumimaailma.fi
+358 25 111 111